may danışmanlık hizmetleri

Kuruluşunuzu sistem yaklaşımıyla, kültürel özelliklerini göz önüne alarak bir bütün olarak inceliyor,
Performans sorun alanlarını, nedenleriyle birlikte karşılıklı etkileşimleri çerçevesinde analiz ediyor ve tanımlıyor,
Bütünsel bir bakış açısıyla gereksinimleri netleştiriyor,
Gereksinimlere odaklı gelişim hedeflerini belirliyor, bu hedefler doğrultusunda gerekli sistemleri kuruyor,
Sistemlerin işlerliği ve sürekliliği için gerekli eğitimleri veriyor, bilgi transferini gerçekleştiriyor,
Yaptığımız periyodik izleme çalışmaları ile sistemlerin sürekliliğini sağlıyoruz.

GERÇEK SORUN GERÇEK NEDEN
Kuruluş sorunlarına kalıcı çözümler getirebilmek amacıyla, tanı çalışmalarında "Sorun- Neden Analizleri" yaparak, gerçek sorunları ve bu sorunları yaratan gerçek nedenleri belirliyoruz.

YARATICI VE UYGULANABİLİR ÇÖZÜMLER
İşletme sonuçları üzerinde ölçülebilir etkileri olan çözümler geliştirebilmek için sizinle yakın bir çalışma ortamı yaratıyoruz. Işbirliği sürecinin sağladığı sinerji ile yaratıcı, kuruluşunuzun özgün koşulları çerçevesinde uygulanabilir ve etkili çözüm önerileri geliştiriyoruz.

AŞAMALI UYGULAMA PLANI
Çözüm önerilerimizi, uygulamaların etkinliğini sağlayacak biçimde önceliklendiriyor, aşamalı bir uygulama planı hazırlıyoruz. Her aşamada ulaşılan sonuçlarla, bir sonraki aşamayı besliyor ve yönlendiriyoruz.

KENDİ KENDİNE YETERLİLİK
Danışmanlık çalışmalarımızı, kuruluş çalışanlarından oluşan bir ekiple birlikte yürütüyoruz. Gerekli bilgilerle donatarak yetiştirdiğimiz ekipler kuruluş içinde uygulamaları izliyor, gerektiğinde, değişen koşullara uygun olarak gerekli düzenlemeleri yapabiliyorlar. Bilgi ve deneyimlerimizi kuruluşunuza transfer ederek, kuruluşa danışmanlık aldığı konuda kendi kendine yeterli bir nitelik kazandırıyoruz.

SAHİPLENİLEN PROJELER
Danışmanlık süreci boyunca kullandığımız katılımcı yöntemlerle kuruluş içinde projeye yönelik “amaç birliği” sağlıyor, “sahiplenilen”, dolayısıyla “uygulanarak hedefine ulaşan” projeler gerçekleştiriyoruz.

HER ZAMAN SİZİNLEYİZ!
Uygulamaların kalıcılığını ve sürekliliğini sağlamak amacıyla periyodik izleme çalışmaları yaparak, iş birliğimizi sürdürüyor, size destek vermeye devam ediyoruz.

Organizasyonel Gelişim Planlaması
Yeniden Yapılanma
İş Değerlendirmesine Dayalı Ücret Sisreminin Kurulması
Stratejik Planlama
Yetkinlik Modelleme
Stratejik Performans ve Gelişim Yönetimi
Liderlik Gelişim Programı Tasarımı
Stratejik İK İçin Gelişim Programı
Yaratıcılığın Yönetimi ve Inovasyon
   
   
anasayfa | biz kimiz | basında biz | danışmanlık hizmetlerimiz | eğitim hizmetlerimiz | investors in people | gelişim atölyesi | referanslarımız | bize ulaşın tasarım xpur.com